Emisiune comună Republica Moldova - România, bloc de 2 timbre 2011 LP 1918d
search
  • Emisiune comună Republica Moldova - România, bloc de 2 timbre 2011 LP 1918d

Emisiune comună Republica Moldova - România, bloc de 2 timbre 2011 LP 1918d

1918d
8,00 lei
În stoc
An aparitie
2011
Calitate
MNH
Tip
Bloc de 2 timbre
Tematica
Aniversari
Emisiune comuna

Emisiune comună Republica Moldova - România, bloc de 2 timbre 2011 LP 1918d

La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova, întrunit în şedinţã extraordinarã, a adoptat Declaraţia prin care s-a proclamat independenţa ţãrii, iar la 29 august 1991 au fost stabilite relaţiile diplomatice între România şi Republica Moldova, la nivel de ambasadã.

Marca poştalã cu valoarea nominalã de 3,10 lei reproduce imaginea unui monument reprezentativ al capitalei României, Arcul de Triumf.

Ridicat pentru a comemora jertfa ostaşilor români cãzuţi pe câmpurile de luptã ale Primului Rãzboi Mondial şi pentru a cinsti memoria celor care au înfãptuit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Arcul de Triumf a fost realizat în anul 1922, dupã un proiect cu caracter de provizorat, menit sã asigure un timp foarte scurt de execuţie, cu costuri reduse.

În anul 1930 se hotãrãşte refacerea lui dupã un proiect elaborat de cunoscutul arhitect Petre Antonescu, care a mobilizat pentru execuţie o echipã în care regãsim pe Constantin Baraschi, Alexandru Cãlinescu, Ion Jalea, Mac Constantinescu, Dimitrie Paciurea şi Costin Petrescu.

Având ca model un monument similar dinParis, ridicat de Napoleon I în anul 1806, arhitectul Petre Antonescu terminã Arcul de Triumf în anul 1935. Reliefurile executate în stil roman aparţin sculptorilor Corneliu Medrea, Frederic Storck, Dimitrie Paciurea, Oscar Späthe şi Constantin Baraschi.

Construit pe o suprafaţã de 25 x 11,5 m, cu o înãlţime de 27 m, Arcul de Triumf este placat cu granit de Deva şi marmurã de Ruşchiţa.

Pe faţada sudicã a monumentului sunt amplasate douã medalioane cu chipurile Regelui Ferdinand şi Reginei Maria. Douã basoreliefuri reprezentândVictoria, completeazã armonios suprafaţa dreptunghiului vizibil deasupra arcadei.

Faţada nordicã expune privirii douã medalioane pe al cãror relief se disting chipurile unui rãzboinic cu o sabie şi respective al unui tânãr purtând o cruce. Personajele reunesc simbolurile Bãrbãţiei şi Credinţei.

Emblemã a Bucureştilor, Arcul de Triumf se înscrie într-o listã a monumentelor ridicate pentru a marca jertfa şi vitejia ostaşilor români în luptele Primului Rãzboi Mondial, listã în care mai regãsim Mormântul Eroului Necunoscut, Mausoleul de la Mãrãşeşti, Crucea Eroilor Neamului de pe vârful Caraiman, Catedrala Încoronãrii de la Alba-Iulia.

Marca poştalã cu valoarea nominalã de 1,00 lei ilustreazã Porţile Sfinte din Chişinãu. Acestea grupeazã pe o axã de simetrie Catedrala Naşterii Domnului, Clopotniţa, Piaţa Marii Adunãri Naţionale şi clãdirea Guvernului Republicii Moldova. Arcul de Triumf, care face parte din ansamblul zonei, a fost contruit în perioada 1840-1841 pentru a marca o victorie a armatelor ruseşti într-o bãtãlie cu armatele Imperiului Otoman. Proiectul monumentului a fost elaborat de Luca Zauskevici, arhitectul şef al Chişinãului.